>bmy_00046T0
MAAAQAVEEMRSRVVLGEFGVRNVHTTDFPGNYSGYDDAWDQDRFEKNFRVDVVHMDENSLEFDMVGIDAAIANAFRRILLAEVPTMAVEKVLVYNNTSIVQDEILAHRLGLIPIHADPRLFEYRNQEGTEIDTLQFRLQVRCARNPHAAKDSSDPNELYVNHKVYTRHMTWVPLGNQADLFPEGTIRPVHDDILIAQLRPGQEIDLLMHCVKGIGKDHAKFSPVATASYRLLPDITLLEPVEGDAAEELSRCFSPGVIEVQEVQGKKVARVANPRLDTFSREVFRNEKLKKVVRLARVRNHYIFSVESTGVLPPDVLVSEAIKVLMGKCRRFLDELDAVQMD*