>bmy_00002T0
MALNHTAPALDERLPYYLREGDPFASKLSWEADLVAGFYLTIIGILSTFGNGYVLYMSSRRKKKLKPAEIMTINLAICDLGISVVGKPFTIISCFCHRWVFGWIGCRWYGWAGFFFGCGSLITMTAVSLDRYLKICYLSYGVWLKRKHAYICLAVIWAYASFWTTMPLVGLGDYAPEPFGTSCTLDWWLAQASVGGQIFILNILFFCLLLPTAVIVFSYVKIIAKVKSSSKEVAHFDSRIHSSHVLEMKLTKVTAVIIYQHVF*