>bmy_00001T0
MYFLLLITHPPGAISTYLHLQPGLILTCREFVLRCPDGRNSFIGHQLGGVVEVPNSKDQRVKSARAIQITYYLQTYGSATQDLIGEKWENEFCKLMRKLQEEHQDLQLYSLASFSLWRDFHKTSILARSKVLVSLVLILTTATLSSSMKDCLRGKPFLGLLGVLTVCISIVTXAGIFFITDGKYNSTLLGIPFFAMDSCDAVLSSKEACVCICLAPVDTYDWKHLKCSSQLEDPCSIQTMEQFFKTQSPGNLPVRVCLGHGTKGVFELLSGWRRTKENLPFKDRVADAYSDVMVTYTMTSSLYFITFGMGASPFTNIEAVKVFCQNMCVSILLNYFYIFSFFGSCLVFAGQLEQNRYHSIFCCKIPSAEYLDRKPVWFQTVMSDGHQQTSHHETNPYQHHFIQHFLREHYNEWITNIYVKPFVVILYLIYASFSFMGCLQISDGANIINLLASDSPSVSYAMVQQKYFSNYSPVIGFYVYEPLEYWNSSVQQDLRRLCSGFTAVSWVEQYYQFLKVSNISANNKSDFISVLQSSFLKKPEFQHFRNDIIFSKAGDENSIIASRLYLVARTSRDKQKEVIEVLEKLRPLSLSKSIRFIVFNPSFVFMDHYSLSVTVPVLIAGFGVLLVLILTFFLVIHPLGNFWLILSVTSIELGVLGLMTLWNIDMDCIAILCLIYTLNFAIDHCAPLLYTFVLATEHTRTQCIKSSLQEHGTAILQNVTSFLIGLVPLLFVPSNLTFTLFKCLLLTGGCTLLHCFVILPVFLTFFPPSKKHHKKKKRAKRKEREEIECIEXQENPDHVTTV*